یادداشت طنز: همه چیز دربارۀ مراسم داربست زنی نابینایان در ایام محرم

نویسنده: یخ نکنی نمکدون

منبع: هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

مراسم عزاداری محرم همه ساله با انواع و اقسام آداب و رسوم در اقوام مختلف برگزار می شود؛ اما نابینایان همواره در این … ادامه خواندن