یادداشت: بانک ها به تکلیف قانونی خود در خصوص نابینایان عمل کنند

نویسنده: فرزانه عظیمی

منبع: نهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

مدتی پیش جهت دریافت وام اشتغال بهزیستی، به بانک سپه شعبه پیشوا مراجعه کردم. در ابتدا مسئولین شعبه از بنده خواستند تا جهت افتتاح … ادامه خواندن