Tony Giles، جهانگرد نابینا کم شنوا و سفر های پر ماجرا

نخستین تصویری که احتمالاً با شنیدن واژه مسافرت به ذهن بسیاری از ما متبادر میشود، چمدانی است که با وسواس فراوان پر شده از وسایلی که حدس میزنیم ممکن است در جایی به کارمان بیاید و بلیتی که دم دست گذاشتیمش تا مبادا وقت خروج از خانه فراموشش کنیم و تلفنی که مدام شماره های… ادامه خواندن Tony Giles، جهانگرد نابینا کم شنوا و سفر های پر ماجرا