صداهایی که تاریکی را برای نابینایان روشن می کنند

استودیو رسانه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران از زمان راه اندازی تا به امروز بیش از ۱۲۶۱ عنوان کتاب را به سفارش دانشجویان روشن دل گویا سازی کرده است.

اتاق کوچک استودیو رسانه در طبقه اول کتابخانه مرکزی و مرکز استاد … ادامه خواندن