آموزش تغییر دائمی منطقه ی گوگل پلی

در این آموزش خواهید خواند که چگونه می توان بدون نیاز به اضافه  کردن کارت بانکی، کشور گوگل پلی را به صورت دائم تغییر داد و به همه ی اپلیکیشن ها دسترسی پیدا کرد.

طی یک ماه اخیر کاربران ایرانی … ادامه خواندن