سازگاری برجسته نگار با برنامه داکسبری، نرم افزار مبدل متن به نقاط بریل

برنامه داکسبری، برنامه ای است که به وسیله آن می توان متون بینایی را برای چاپ به وسیله چاپگر های بریل، تبدیل به نقاط بریل کرد. با پیشنهاد و پیگیری کاربران شرکت، امکان دسترسی به این نرم افزار با دستگاه برجسته نگار فراهم شده است. حسن رجبی، معاون فرهنگی قرآنی مؤسسه نابینایان استان قزوین که… ادامه خواندن سازگاری برجسته نگار با برنامه داکسبری، نرم افزار مبدل متن به نقاط بریل