تاریخچه ی پنهان صفحه خوان ها بخش اول

نویسنده: میثم امینی

منبع: هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

در شبی در سال ۱۹۷۸، تِد هِنتِر در حال رانندگی با یک اتومبیل اجاره ای در یک جاده تاریک روستایی در انگلستان بود. هنتر … ادامه خواندن