موفقیت دانشمندان در بهبود بینایی در شب افراد بزرگسال نابینای مادرزاد

چشم پزشکان آمریکایی در مطالعه جدیدی، توانسته اند دید شب در بزرگسالان مبتلا به نوعی بیماری چشمی مادرزادی، را بهبود بخشند.

مطالعه جدیدی توسط محققان موسسه چشم Scheie در دانشکده پزشکی پرلمن دانشگاه پنسیلوانیا نشان داده است، بزرگسالان مبتلا به … ادامه خواندن