امید به دیدن در نابینایان با استفاده از چشم بیونیک

کارشناسان به تازگی با استفاده از چاپگر سه بعدی چشم بیونیک (bionic eyeball) را طراحی کرده اند که می تواند دگرگونی در سطح نور را تشخیص دهد.

اختراع چشم های بیونیک یکی از پیشرفت های اخیر در حوزه «علم و … ادامه خواندن