سازمان نظام صنفی رایانه ای اولین انتخابات در کشور بر بستر بلاک چین را برگزار می کند

سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان اصلی ترین نهاد کشور در ساماندهی فعالیت های تجاری حوزه ICT، در حال برگزاری اولین انتخابات رسمی کشور بر بستر بلاک چین است.

سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) سال ۱۳۸۴ طبق قانون … ادامه خواندن