رصد آن سوی مرز. معرفی بزرگترین مؤسسه ویژه ی نابینایان در عمان

در طول مدتی که رصد را با شکل شمایل تازه در
ستون رصد آن سوی مرز وبسایت پکتوس
منتشر می کردیم، یعنی از ابتدای زمستان تا به حال، مراکز ویژه ی نابینایان در قاره های مختلف را معرفی کردیم.
از … ادامه خواندن