آموزش ارسال ایمیل با حجم بالا در سرویس های مختلف

بسیاری از سرویس دهندگان خدمات آدرس الکترونیک از دریافت و ارسال ایمیل با حجم بالا توسط کاربران خود جلوگیری به عمل می آورند. اما امروزه اغلب فایل های غیرمتنی حجم بسیار زیادی پیدا کرده اند و اگر تنها بخواهید چند … ادامه خواندن