یادداشت: بازار بی فروغ آموزش جهت یابی و حرکت

نویسنده: زهرا همت

منبع: هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

«تصمیم گرفته بودم دوباره زندگی را شروع کنم. خیلی برایم سخت بود؛ اما تنها چاره را در این می دیدم که با آنچه اتفاق … ادامه خواندن