آموزش ایجاد میانبر از مخاطبین واتساپ در صفحه ی اصلی گوشی

ایجاد میان بر از مخاطبان واتساپ در صفحه ی اصلی گوشی به شما در دسترسی آسان تر به صفحه ی چت افرادی که بیشترین تعامل را با آن ها دارید، کمک می کند.

معمولاً در میان تمام چت هایمان، چت … ادامه خواندن