با Jose Andre Montanho پیانیست نابینا بیشتر آشنا شوید

موسیقی از هنر های مورد توجه نابینایان در همه نقاط دنیا بوده است. قدیمی ترین موسیقی دانان نابینا در چین شناسایی شده اند. ژاپن، اکراین و ایرلند هم از سرزمین هایی هستند که در تاریخ موسیقی خود، نامی از موزیسین … ادامه خواندن