سیما رئیسی از فعالیت های اجتماعی خود برای همنوعان نابینایش می گوید

قسمت سیزدهم «مستند همسایه های خوب» قصه یکی از دختران موفق بلوچی را روایت کرد؛ کسی که نابینایی اش او را از فعالیت های اجتماعی باز نداشت.

«سیما رئیسی، یکی از دختران موفق بلوچ، با وجود بیماری چشمی و در … ادامه خواندن