حسین ایرانی اولین ماساژور نابینای بعد از انقلاب در ایران را بیشتر بشناسیم

حسین ایرانی، معروف به کورش، سال هاست که از راه ماساژ کسب درآمد می کند و این کار را به سایرین آموزش می دهد. او موفق به اخذ مدارک بین المللی گوناگونی شده است.

«ضمن تقدیر از حضور شما در … ادامه خواندن