چگونگی اندازه گیری مواد غذایی توسط نابینایان قسمت دوم در آشپزخانه ی کدبانوی نابینا بخش بیستم و پایانی

با سلام و احترام خدمت همراهان گرامی.

با توجه به اینکه ممکن است ترازوی گویا در خانۀ کمتر نابینایی موجود باشد و همیشه فرد بینا در کنار نابینایان عزیز نباشد تا مواد مختلف را اندازه گیری کند و در اختیار نابینایان قرار دهد، تصمیم گرفتیم تا جدول اندازه گیری مواد مختلف را در اختیار نابینایان عزیز قرار دهیم تا بتوانند بدون ترازو و کمک اطرافیان مواد را اندازه گیری کنند و به راحتی کیک، شیرینی یا غذا های مختلف را تهیه کنند.

جدول اندازه گیری مواد مختلف:

تبدیل وزن لیوان به گرم:

یک لیوان آرد، با توجه به تفاوت در تولید و کیفیت آن =125 تا 150 گرم.

یک لیوان شکر =230 گرم.

یک لیوان کشمش =180 گرم.

یک لیوان پودر قند =160 گرم.

یک لیوان پودر نارگیل =90 گرم.

یک لیوان روغن مایع =220 گرم.

یک لیوان ماست =200 گرم.

یک لیوان برنج خشک =200 گرم.

نکته: منظور از لیوان، لیوان دسته دار معمولی معروف به لیوان های فرانسوی است.

بهتر است در صورت داشتن پیمانه از پیمانه استفاده کنید و از لیوان های دسته دار فقط در صورت دسترسی نداشتن به پیمانه ها استفاده کنید.

تبدیل وزن پیمانه به گرم:

یک پیمانه پودر قند =120 گرم.

یک پیمانه روغن مایع =224 گرم.

یک پیمانه روغن جامد یا کره =200 گرم.

یک پیمانه شیر =250 گرم.

یک پیمانه نشاستۀ ذرت =125 گرم.

یک پیمانه شکلات چیپسی =170 گرم.

یک پیمانه کشمش =140 گرم.

یک پیمانه پودر نارگیل =80 تا 90 گرم.

یک پیمانه خامۀ نزده =2 پیمانه خامۀ زده شده.

یک پیمانه تخم مرغ شکسته شده =5 عدد تخم مرغ.

یک پیمانه پودر کاکائو =100 گرم.

سه چهارم پیمانه پودر کاکائو =80 گرم.

دو سوم پیمانه پودر کاکائو =70 گرم.

یک دوم پیمانه پودر کاکائو =50 گرم.

یک سوم پیمانه پودر کاکائو =35 گرم.

یک چهارم پیمانه پودر کاکائو =25 گرم.

یک پیمانه آرد ذرت =125 تا 150 گرم.

سه چهارم پیمانه آرد ذرت =95 گرم.

دو سوم پیمانه آرد ذرت =85 گرم.

یک دوم پیمانه آرد ذرت =65 گرم.

یک سوم پیمانه آرد ذرت =40 گرم.

یک چهارم پیمانه آرد ذرت =30 گرم.

یک پیمانه پودر شکر =160 گرم.

سه چهارم پیمانه پودر شکر =120 گرم.

دو سوم پیمانه پودر شکر =105 گرم.

یک دوم پیمانه پودر شکر =80  گرم.

یک سوم پیمانه پودر شکر =55 گرم.

یک چهارم پیمانه پودر شکر =40 گرم.

یک پیمانه شکر، بسته به ریز یا درشت بودن آن =200 تا 225 گرم.

سه چهارم پیمانه شکر =150 گرم.

دو سوم پیمانه شکر =135 گرم.

یک دوم پیمانه شکر =100 گرم.

یک سوم پیمانه شکر =70 گرم.

یک چهارم پیمانه شکر =50 گرم.

یک پیمانه شکر قهوه ای =210 تا 220 گرم.

سه چهارم پیمانه شکر قهوه ای =165 گرم.

دو سوم پیمانه شکر قهوه ای =145 گرم.

یک دوم پیمانه شکر قهوه ای =110 گرم.

یک سوم پیمانه شکر قهوه ای =75 گرم.

یک چهارم پیمانه شکر قهوه ای  =55 گرم.

یک پیمانه ماست =235 تا 240 گرم.

سه چهارم پیمانه ماست =175 گرم.

دو سوم پیمانه ماست =155 گرم.

یک دوم پیمانه ماست =120 گرم.

یک سوم پیمانه ماست =80 گرم.

یک چهارم پیمانه ماست =60 گرم.

یک پیمانه شیر =245 گرم.

سه چهارم پیمانه شیر =185 گرم.

دو سوم پیمانه شیر =165 گرم.

یک دوم پیمانه شیر =120 گرم.

یک سوم پیمانه شیر =80 گرم.

یک چهارم پیمانه شیر =60 گرم.

یک پیمانه خامه =235 گرم.

سه چهارم پیمانه خامه =175 گرم.

دو سوم پیمانه خامه =155 گرم.

یک دوم پیمانه خامه =115 گرم.

یک سوم پیمانه خامه =80 گرم.

یک چهارم پیمانه خامه =60 گرم.

یک پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =100 گرم.

سه چهارم پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =75 گرم.

دو سوم پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =65 گرم.

یک دوم پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =50 گرم.

یک سوم پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =35 گرم.

یک چهارم پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =25 گرم.

یک پیمانه آرد، با توجه به تفاوت در تولید و کیفیت آن =125 تا 150 گرم.

سه چهارم پیمانه آرد =105 گرم.

دو سوم پیمانه آرد =95 گرم.

یک دوم پیمانه آرد =70 گرم.

یک سوم پیمانه آرد =50 گرم.

یک چهارم پیمانه آرد =35 گرم.

تبدیل وزن قاشق سوپخوری به گرم:

یک قاشق سوپخوری روغن =20 گرم.

یک قاشق سوپخوری ماست =25 گرم.

یک قاشق سوپخوری خامه =25 گرم.

یک قاشق سوپخوری شکر =20 گرم.

یک قاشق سوپخوری آرد سفید =15 تا 20 گرم.

یک قاشق سوپخوری پودر کاکائو =10 گرم.

یک قاشق سوپخوری پودر نارگیل یا بادام، فندق، گردوی پودر شده =20 گرم.

یک قاشق سوپخوری گردو، بادام یا فندق خرد شده =15 گرم.

یک قاشق سوپخوری عسل =30 گرم.

یک قاشق سوپخوری کره =20 گرم.

یک قاشق سوپخوری خمیر مایع =10 گرم.

یک قاشق سوپخوری پودر قند =15 گرم.

یک قاشق سوپخوری آرد ذرت =15 گرم.

نکته: دقت داشته باشید که در دستور های آشپزی خارجی قاشق سوپخوری وجود ندارد و تنها قاشق غذاخوری معیار است اما در دستور های آشپزی ایرانی بعضی اوقات به قاشق سوپخوری برمی خوریم، به همین علت اندازه گیری بعضی مواد مهم با قاشق سوپخوری را بیان کردیم.

اگر قاشق سوپخوری در دسترس نبود می توانید از یک و نیم قاشق غذا خوری سر پر استفاده کنید.

تبدیل وزن قاشق غذاخوری به گرم:

یک قاشق غذاخوری آرد =10 گرم.

یک قاشق غذاخوری خمیر مایۀ فعال =9 گرم.

یک قاشق غذاخوری کاکائو =7 گرم.

یک قاشق غذاخوری نشاستۀ ذرت =7 تا 8  گرم.

یک قاشق غذاخوری پودر قند =10 گرم.

یک قاشق غذاخوری پودر شکر =10 گرم.

یک قاشق غذاخوری شکر، بسته به ریز یا درشتی دانه های شکر =12 تا 15 گرم.

یک قاشق غذاخوری شکر قهوه ای =15 گرم.

یک قاشق غذاخوری ماست =15 گرم.

یک قاشق غذاخوری شیر =15 گرم.

یک قاشق غذاخوری خامه =15 گرم.

یک قاشق غذاخوری عسل =21 گرم.

یک قاشق غذاخوری بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =6 گرم.

تبدیل وزن قاشق چایخوری به گرم:

یک قاشق چایخوری پودر ژلاتین =3 گرم.

1 قاشق چایخوری بکینگ پودر =4 گرم.

سه چهارم قاشق چایخوری بکینگ پودر =3 گرم.

یک دوم قاشق چایخوری بکینگ پودر =2 گرم.

یک چهارم قاشق چایخوری بکینگ پودر =1 گرم.

یک قاشق چایخوری جوش شیرین یا نمک =8 گرم.

سه چهارم قاشق چایخوری جوش شیرین یا نمک =5 تا 6 گرم.

یک دوم قاشق چایخوری جوش شیرین یا نمک =4 گرم.

یک چهارم قاشق چایخوری جوش شیرین یا نمک =2 گرم.

نکته: مقدار نمک و جوش شیرین در اندازه گیری ها یکسان است.

تبدیل وزن پیمانه به قاشق غذاخوری و چایخوری:

یک پیمانه =16 قاشق غذاخوری یا 48 قاشق چایخوری.

سه چهارم پیمانه =12 قاشق غذاخوری یا 36 قاشق چایخوری.

دو سوم پیمانه =11 قاشق غذاخوری یا 33 قاشق چایخوری.

یک دوم پیمانه =8 قاشق غذاخوری یا 24 قاشق چایخوری.

یک سوم پیمانه =5 قاشق غذاخوری یا 16 قاشق چایخوری.

یک چهارم پیمانه =4 قاشق غذاخوری یا 12 قاشق چایخوری.

نکته: دقت داشته باشید که در اندازه گیری ها، هر قاشق غذا خوری برابر با سه قاشق چای خوری است

تبدیل وزن پیمانه های مایعات به میلیلیتر:

یک پیمانه =250 میلیلیتر.

سه چهارم پیمانه =200 میلیلیتر.

یک سوم پیمانه =100 میلیلیتر.

یک دوم پیمانه =125 میلیلیتر.

نکته: اندازه های ذکر شده تقریبی هستند و ممکن است تغییرات تقریبی داشته باشند که با تهیۀ مواد در یک مارک امتحان شده و تکرار می توانید به اندازۀ دقیق برسید، اما یادگیری  جدول اندازه گیری نیز می تواند کمک زیادی به نتیجۀ مطلوب کند.

سخن پایانی:

تمام تلاش ما در مجموعۀ آشپزخانۀ کدبانوی نابینا ارائۀ روش های کاربردی برای سهولت انجام کار های مربوط به آشپزی توسط نابینایان عزیز بود. تمام راهکار های ارائه شده توسط نگارنده که خود نیز یکی از نابینایان است، تجربه شده و پس از کسب اطمینان از کاربردی بودن آن برای نابینایان در این مجموعه تقدیم حضورتان گردیده است.

بدیهی است که با توجه به تجربی بودن این مطالب تمامی آنها مورد قبول همۀ نابینایان نباشد یا اینکه روش های بهتری نیز وجود داشته باشد که در این مجموعه ذکر نشده باشد.

در نهایت امیدواریم که این مجموعه در مسیر استقلال هرچه بیشتر نابینایان مؤثر واقع شده باشد.

با آرزوی بهترین ها برای نابینایان عزیز.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + سه =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *