موافقان و مخالفان کاهش ساعت کار معلمان معلول چه می گویند

سرانجام پس از سالها تلاش فعالان حقوق معلولان قانون حمایت از حقوق این افراد در بازنگری مجدد در مجلس اصلاح و برای اجرا؛ ابلاغ گردید.
قانونی که ماده 28 آن بدون هیچ توضیح و تبصره ای عنوان کرده معلولان شدید و خیلی شدید از کاهش 10 ساعتی در ساعات کار هفتگی برخوردار میشوند. با ابلاغ این قانون در اردیبهشت امسال  و پیگیریهای افراد معلول ؛ بسیاری از سازمانهای دولتی خود را به اجرای آن مکلف کرده اند اما آنچه در اجرای این قانون بحث برانگیز شده است اجرای آن در آموزش و پرورش است. این در حالیست که آموزش و پرورش استثنایی که بیشترین  آمار معلمان معلول را به خود اختصاص داده است به عنوان یکی از متولیان امور معلولان برای اجرای این قانون و قوانین  دیگر حمایتی زیر ذره بین  نگاههای آنان می باشد. با ابلاغ این قانون در پانزدهم مهر ماه به ادارات آموزش و پرورش ،امیدها و نگرانیها از اجرای آن و نحوه انجام این کار بالا گرفته است . برای آشنایی با دیدگاههای معلمان نابینا و کارشناسان امور معلولان در آموزش و پرورش به سراغ آنها می رویم.
“م.س” دبیر رابط آموزش و پرورش استثنایی است. او میگوید: آموزش و پرورش قانون کاهش ساعات کار معلولان شدید و خیلی شدید را در 15 مهر ماه برای اجرا ابلاغ کرد. در این بخشنامه هیچ اشاره ای نشده که معلمان نیز مشمول کاهش ساعات کاری هستند یا قانون تنها کادر اداری آموزش و پرورش را شامل میشود؟ این در حالیست که در آن زمان پست بندیهای سازمانی در آموزش و پرورش انجام شده بود و معلوم نیست با اجرای قانون کمبود نیروی انسانی چگونه جبران میشود. البته در برخی استانها از سال گذشته زنان دارای معلولیت که مادر بودند و جزء کادر اداری آموزش و پرورش بودند طبق قانون پیشین از امتیاز کاهش 8 ساعتی کار استفاده میکنند و به عنوان مثال پنج شنبه ها در محل کار خود حاضر نمیشوند. اما با اطلاق کلی ماده قانونی جدید در حال حاضر معلمان نیز پیگیر اجرای آن در مدارس هستند. من نمیدانم منطق این دوستان چیست؟ در شرایطی که آموزش و پرورش به استخدام معلمان معلول و نابینا تن نمیدهد. و بسیاری از دوستان در آزمون فعلی استخدامی با مشکل روبرو شده اند اجرای این قانون برای معلمان معلول و نابینا چه عواقبی خواهد داشت. من خودم دبیر رابط هستم . ما در هفته 24 ساعت موظفی داریم که در صورت اجرای این قانون ساعات کار به 14 ساعت کاهش می یابد. حال ببینید اگر این قانون برای آموزگاران اجرا شود چه بر سر دانشآموزان ابتدایی خواهد آمد. مخصوصا در کلاس اول ابتدایی. در این صورت دانشآموزان دو معلم خواهند داشت با دو روش تدریس . و هیچ کدام از معلمان کلاس نمیتوانند به صورت کامل با دانش آموز آشنا شوند. چون تمام هفته را با او نمی گذرانند و از آن گذشته این دو معلم چگونه میتوانند تدریس را با هم هماهنگ کنند.این دبیر رابط ادامه میدهد: کاش در آموزش و پرورش حداقل این قانون را تنها برای کادر اداری اجرا کنند من اجرای این قانون را زنگ خطری برای معلولان می دانم زیرا از این پس ادارات دولتی هم تمایلی برای استخدام معلولان نخواهند داشت زیرا برای پر کردن یک پست سازمانی به بیش از یک نفر نیاز خواهند داشت اجرای این قانون اصلا به نفع ما نیست. چون از این پس نسل جدید بچه های معلول بیشتر با بحران بیکاری روبرو خواهند شد. طرح این قانون از سوی معلولان یک تناقض بزرگ است ما از طرفی میخواهیم به جامعه بگوییم توانمندیم و از طرف دیگر درخواست کاهش ساعات کار به دلیل ضفع جسمانی را داریم.شاید این در مورد بعضی از معلولیتها منطقی داشته باشد اما در مورد نابینایان هیچ منطقی پشت سرش نیست.این فعال حقوق معلولان ادامه میدهد: به نظر من باید دنبال اصلاحیه ای برای این قانون باشیم وگرنه ضرر آن متوجه نسل آینده ما خواهد بود. مسئله دیگری که بعد از این با آن روبرو خواهیم بود این است که چون این کاهش ساعت کاری برای معلولان شدید و خیلی شدید عنوان شده است از این پس معلولان خفیف و متوسط نیز به هر دستاویزی چنگ خواهند زد تا درصد معلولیت خود را بالاتر ببرند.مدتی پیش آقای قدمی اعلام کرده بود که در آموزش و پرورش استثنایی با کمبود معلم روبرو هستیم و باید آزمونی جداگانه برای رفع این کمبود برگزار کنیم. حتی در استان ما تعدادی از دبیران رابط را برای رفع کمبود نیرو به مدارس استثنایی منتقل کردند.این در حالیست که ما دبیر رابط هم کم داریم و از این پس دانشآموزانی که در مدارس تلفیقی درس می خوانند دبیر رابط نخواهند داشت.اگر مسئولان میخواهند به معلولان توجهی داشته باشند میتوانند این را در قالب امتیازاتی نشان دهند مثلا هزینه ایاب و ذهاب دبیران رابط را تامین کنند یا معلولان را از پرداخت مالیات معاف کنند یا حتی از امتیازات مالی استفاده کنند.
م.ح”  از معلمان و فعالان حقوق معلولان اما نظر دیگری دارد او میگوید: وقتی قانونی مصوب میشود دیگر موافقت و مخالفت با آن بی معناست.نظر من  عمل به قانون است  .اجرای قانون وظیفه همه افراد در همه سطوح است از دولت تا شهروندان و مسئولان ذیربط.حالا این قانون هر چه باشد قانون راهنمایی رانندگی تا قوانین حمایتی تا قوانین نظام بانکی. وقتی مجلس قانونی را تصویب میکند و شورای نگهبان آن را بررسی و مغایرتی در آن نمی بیند یا مغایرتها اصلاح میشود و رئیس جمهور آن را به سازمان مربوطه ابلاغ میکند همه موظفند به آن عمل کنند .در قانون حمایت از حقوق معلولان صراحتا به کاهش ساعات کاری معلولان شدید و خیلی شدید اشاره شده . کسانی که در کمیسیون مشترک دولت و در مجلس بوده اند تمام جوانب این قانون را بررسی کرده اند تنها بحثی که میماند بحث اجرای قانون است. البته قانون در برخی از سازمانها اجرا شده اما به عنوان مثال بهزیستی اصفهان که خود متولی امور معلولان است از اجرای آن سرباز میزند. ما توقع داریم این قانون و قانونهای دیگر مانند قانون استخدام 3 درصد معلولان یا قوانین مناسب سازی اول در سازمانهای متولی امور معلولان اجرا شود تا این سازمانها  الگویی برای سایر سازمانها باشند.
این فعال حوزه معلولان در پاسخ به اینکه معلمی که به عنوان مثال در مقطع ابتدایی که 10 ساعت در هفته کار میکندچه شرایطی را برای دانشآموزان پیش میآورد ؛ میگوید: ما نباید پاسخگوی این مشکل باشیم. شاید در اجرا لازم باشد از شیوه تقلیل ساعات کاری استفاده کنند  و اگر به هر دلیل قادر به تقلیل ساعات کار معلم نباشند باید اضافه ساعتی که معلم سر کلاس حضور می یابد به صورت اضافه کار به او پرداخت شود. یعنی در اجرا شاید سازمانها نیاز داشته باشند با توجه به شرایط کاری پرسنل خود تبصره هایی برای قانون بگذارند . درست مقانون مناسبسازی مترو که در انگلیس اجرا شد و ایستگاههایی که قدیمی و از لحاظ تاریخی امکان تغییر نداشتند را با گذاشتن نیروی انسانی همراه نابینایان مناسب سازی کردند. به علاوه در ادارات که ساعات موظف کاری 44 ساعت استراندمان کار مفید کارمندان اینقدر نیست برای همین اگر معلولی از قانون تقلیل ساعت کاری استفاده کند به معنای کم شدن حجم کارش نیست بلکه حجم کاری موظفش را در ساعات باقیماندهانجام میدهد. .نکته دیگر این است که حال دولت و مجلس نمیتوانند هزینه های جبرانی معلولیت را بپردازند با کاهش ساعات کاری آن را جبران میکنند. این دبیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه با اجرای قانون ؛ ادارات دیگر از استخدام معلولان تفره خواهند رفت میگوید: تمام این مشکلات اشتغال در ادارات قبل از تصویب این قانون هم بوده است چون ساختار ادارات ما هنوز الکترونیک نشده و متکی بر استفاده از کاغذ است از اینرو نمیتوانند نابینایان را استخدام کنند.با این ساختار این مشکلات در آینده هم وجود خواهند داشت.دیگر دوست نابینایی که با نظر خود را با ما در میان میگذارد  . “ر. د”کارشناس آموزش و پرورش استثنایی است که سالها سابقه تدریس هم دارد.او نیز با نحوه بیان قانون موافق نیست و می گوید: در حال حاضر معلمانی که بیش از 20 سال سابقه کاری دارند از یک روز تقلیلی استفاده میکنند.حال تصور کنید معلم نابینایی را که طبق این قانون هفته ای 10 ساعت کار میکند و به علت بالا رفتن سنوات کاری مشمول قانون تقلیل ساعت کاری معلمان بالای 20 سال سابقه هم بشود. دیگر چه زمانی برای انجام تدریس خواهد داشت.از گذشته تا حال همه تلاش کرده اند که معلولان نیز به کار گرفته شوند.در حال حاضر نابینایان و معلولانی داریم که همه از توانائیهایشان استفاده میکنندو با اجرای این قانون حضور آنها در کلاس درس کمرنگ خواهد شدو .مدارس هم با کمبود و مشکل روبرو خواهند شد. من فکر میکنم منظور قانون معلولانی است که در هفته 44 ساعت موظفی دارند.از مدتی پیش من در اداره آموزش و پرورش از قانونتقلیل ساعت کاری زنان معلول استفاده میکنم و روزهای پنجشنبه را سر کار نمی روم اما به همه مراجعانم این را می گویم و بعلاوه در اداره کار انجام کار من با خودم هست و آن را در روزهای دیگر هفته انجام میدهم یعنی از این بابت فشاری از جهت تامین نیروی انسانی به اداره وارد نمیشود. در ادارات این تقلیل ساعت کاری ممکن خواهد بود.اما دانشآموز دبستانی معلولی را در نظر بگیرید که در شهرستان در یک کلاس چند پایه یا کلاس چند معلولیتی درس میخواند . کلاسی که معلم تمام وقت هم نمی تواند دروس را به پایان برساند . با این شرایط حتی با وجود تامین معلم دوم ؛ دانشآموز و خانواده او متضرر خواهند شد. اگر این مشکلات از مدارس به مناطق و از آنجا به وزارتخانه منتقل شود دیگر رغبتی به استخدام معلم معلول نخواهند داشت. برای اجرای این قانون به ویژه در آموزش و پرورش باید بیشتر برنامه ریزی شود و مثلا میتوانند به جای تقلیل ساعات کاری ؛ کسورات فیش حقوقی را کاهش دهند یا تسهیلاتی برای رفت و آمد افراد شاغل معلول قائل شوند رفت و آمد سهولت ایجاد می کند.
منبع: ایران سپید

درباره شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292
این نوشته در اخبار, اهم اخبار نابینایان در رسانه های داخلی., گزارش, گفت و گو ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 9 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *