بررسی نتایج نظرسنجی وبسایت WebAim در ارتباط با صفحه خوان های ویژه نابینایان

وبسایت شناخته شده WebAim، از جمله قدیمیترین وبسایتهایی است که در زمینه ترویج طراحی دسترسی پذیری فعالیت میکند. این وبسایت میکوشد با تولید محتوای آموزشی در خصوص استانداردهای دسترسی پذیری وب، به تسهیل استفاده نابینایان از وبسایتها کمک کند.
برگزاری … ادامه خواندن