NoJab و حس خوب نابینایان از عصای سفید

عمر استفاده نابینایان از عصا برای مسیریابی به قرنها شاید هم هزاره های دور برمیگردد. عصایی که ما این روزها دست میگیریم و کاربران و قانونگذاران با نام عصای سفید میشناسندش دو سال دیگر ۱۰۰ ساله میشود. از روزی که James Biggs، عکاسی که در جنگ جهانی اول نابینا شده بود ، روی عصایش رنگ… ادامه خواندن NoJab و حس خوب نابینایان از عصای سفید