معرفی نرم افزار‌های دسترس‌پذیر: برنامه ریزی روزانه با Google keep

یکی از مسائلی که در زندگی شلوغ و شلخته این روز‌هایمان ممکن است با آن مواجه باشیم، فراموش کردن کار‌هایی است که مسؤولیت انجامشان را به عهده گرفته‌ایم یا برای انجامش برنامه‌ریزی کرده‌ایم. وقت‌کشی و عدول از اصول نظم و ترتیب هم از دیگر معضلاتی است که همه ما کم یا بیش به آن دچار… ادامه خواندن معرفی نرم افزار‌های دسترس‌پذیر: برنامه ریزی روزانه با Google keep