امکانات دسترسی پذیری تلویزیون های Samsung برای نابینایان برنده ی جایزه ی نوآوری CES 2021 شد

امکانات دسترسی پذیری تلویزیونهای Samsung برنده ی جایزه ی نوآوری CES2021 شد. این امکانات عبارتند از: 🔸 راهنمای صوتی برای بلند خواندن گزینه‌های روی صفحه و اطلاعات کانال، 🔸  توصیف صوتی: که توسط بسیاری از شرکت‌های پخش تلویزیونی بریتانیایی روی آنتن می‌رود. که تصویر روی صفحه را توصیف می‌کند. 🔸 تضاد رنگ‌ها در منوها برای… ادامه خواندن امکانات دسترسی پذیری تلویزیون های Samsung برای نابینایان برنده ی جایزه ی نوآوری CES 2021 شد