تشخیص بیماری چشمی نادر یووئیت که باعث نابینایی می‌شود توسط دانشمندان آلمانی

دانشمندان دانشگاه بن در مطالعات اخیر خود موفق به تشخیص یک بیماری نادر چشم شدند که در گذشته امکان آن وجود نداشت.

تخمین زده می شود که ۵ تا ۱۰ درصد نابینایی ها در سراسر جهان ناشی از بیماری التهابی … ادامه خواندن