رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان

در رصدِ این هفته، ابتدا به سراغ یکی از صفحات فیسبوکی میرویم. صفحه AnDroid for the blind در فیسبوک، صفحه ای است که نابینایان در آن داشته ها و دانسته های خودشان از سیستم عامل اندروید را با هم به اشتراک می گذارند و اگر کسی سؤالی داشته باشد، مطرح می کند تا دیگرانی که… ادامه خواندن رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان