معرفی نرم افزار های دسترس پذیر. نحوه ی کار با Google OCR, بدون استفاده از Google OCR for persian blind

در پی انتشار نسخه ی آخر نرم افزار Google Ocr که قرار است امکان تبدیل عکس های فارسی را در اختیار کاربران نابینا قرار دهد, علاقه و توجه این دسته از کاربران به این ابزار سودمند تا حدود بسیار قابل توجهی افزایش یافته است. قطعاً روش صحیحِ استفاده از این ابزار, همان راهی است که… ادامه خواندن معرفی نرم افزار های دسترس پذیر. نحوه ی کار با Google OCR, بدون استفاده از Google OCR for persian blind