گفتگو با داوود خلیل آبادگان طراح بازی های ویژه ی نابینایان

نویسنده: میرهادی نایینی زاده

منبع: نهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

دانلود پادکست

داوود خلیل آبادگان، زادۀ سال ۵۲، نابینا، طراح بازی های فکری مخصوص نابینایان و مدیر شرکت آذررها است.

«از چه زمانی … ادامه خواندن