رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان

به بتِ شکرفشان، شو ز لبش شکر سِتان شو. جهت قران ماهش چو منجمان رصد کن. این هفته هم به توصیه ی جلال الدین خان بلخی عمل می کنیم و «جهت قران ماهش» چو منجمان رصد می کنیم. این شماره را با نگاهی به پایگاه اینترنتی «movies for the blind» آغاز می کنیم که بر… ادامه خواندن رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان