18 مهر 98 تونل 4،/همراه با اولین تجربه بانوان بر روی سکو های دوست داشتنی

روایت نخست
ایران پرشور آغاز کرد؛ گل‌های اولی و دومی و سومی خیلی زود از راه رسیدند و شعار واویلا واویلا بزن یکی دیگه نشان می‌داد تازه پیش غذا سرو شده است.
در تمام سالیانی که پیش از حضور در … ادامه خواندن