معرفی گروه پرسش و پاسخ فن آوری و تکنولوژی ویژه ی نابینایان در تلگرام

با گسترش نرم افزارهای کامپیوتری و برنامه های اندرویدی هر روز بیش از پیش نیاز به داشتن اطلاعاتی در این زمینه احساس می شود و گروهها و کانالها در پیامرسانهای مختلف به این نیاز پاسخ می دهند.

یکی از این … ادامه خواندن