یادداشت: به بهانه ی آغاز دهمین سال فعالیت گروه کوهنوردی عصای سفید کردستان کوهنوردی افراد دارای آسیب بینایی در یک نگاه

نویسنده: صلاح الدین محمدی

منبع: دهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

هر که در عشق سر از قله برآرد هنر است

همه تا دامنه کوه تحمل دارند

مقدمه

هرچند فعالیت کوهنوردی، در زمره رشته … ادامه خواندن