مصاحبه با نابینای کوله گردی که به 13 استان کشور سفر کرد

شاید شما هم با من موافق باشید که تجربه سفری ارزان قیمت با یک کوله پشتی برای گشتن بخشی از ایران تجربه ای ماجراجویانه است اما اگر فردی نابینا اقدام به این کار کند آن هم به تنهایی حس کنجکاوی … ادامه خواندن