با هدف تدوین دستورالعمل اداره بخش نابینایان نهاد/برگزاری نخستین جلسه کارگروه تخصصی نابینایان

نخستین جلسه کارگروه تخصصی نابینایان در نهاد کتابخانه های عمومی کشور با هدف تدوین ویرایش جدید «دستورالعمل اداره بخش نابینایان و کم بینایان» برگزار شد.
مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد از تشکیل نخستین جلسه کارگروه … ادامه خواندن