کمک به کودکان دارای اختلالات حسی کاوش و یادگیری

اثر کیسی وست رابرتسون

مترجم: پریسا جهانشاهی

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflections

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر: کیسی وست رابرتسون

اختلالات حسی منحصر به نابینایی و کم‌بینایی نیست. این اختلالات در بسیاری از کودکان … ادامه خواندن