تعامل مؤثر با چاشنی خلاقیت، کلید موفقیت دانشجوی نخبه ی نابینا

نویسنده: فاطمه جوادیان

منبع: هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

همراهان عزیز! در شماره‌های پیشین، از تعامل‌های اجتماعی افراد نابینا با افراد بینا سخن گفتیم. از مهران که با درک متقابل توانست خشم بازپرس … ادامه خواندن