نرم افزار های صوت و تصویر

در پی نصب ویندوز، بیشتر کاربران بلافاصله به فکر نصب نرم‌افزار‌هایی می‌افتند که نیاز آن‌ها را در پخش پرونده‌های صوتی و تصویری مرتفع سازد. از میان خیل انبوه این نوع نرم‌افزار‌ها، یکی را برای پخش پرونده‌های صوتی و یکی دیگر را برای پخش تمامی پسوند‌ها، فارغ از صوتی یا تصویری بودن‌شان، بر‌گزیده و در جهت… ادامه خواندن نرم افزار های صوت و تصویر