یادداشت: درس هایی که از عصر جدید علیخانی می آموزیم: علت یابی یک رفتار نسبتاً متداول

عصر جدید و ماجراها و حواشی اش به منوالی که می دانیم و می دانید به پایان رسید و جامعۀ نابینایان هم مفتخر از دستاورد بزرگی که به لطف اتحاد و یکدلی به ثمر نشانده، قرن تازه را آغاز کرد. … ادامه خواندن