ترفند. پایان دردسرهای تایپ اشتباهی فارسی در نوار آدرس مرورگر فایرفاکس

در صورتی که با مرورگر فایرفاکس زیاد سروکار دارید، حتماً  به این مشکل برخورده اید که هنگامی که قصد دارید تا آدرس سایتی را در نوار آدرس مرورگر وارد کنید به این دلیل که از قبل زبان کیبورد ویندوز بر روی فارسی قرار گرفته است،  آدرس سایت اشتباهاً به زبان فارسی تایپ می شود و… ادامه خواندن ترفند. پایان دردسرهای تایپ اشتباهی فارسی در نوار آدرس مرورگر فایرفاکس