یادداشت: چگونه جامعه ی نابینایان برنامه سازان عصر جدید را پاسخگو کرد

ماجرا را دیگر همگان می دانند. بیست و هفتم اسفندماه دختری در ویژه برنامۀ نوروزی عصر جدید حاضر می شود و ادعا می کند نابینای مطلق بوده و معجزه وار طی دو عمل جراحی مبتنی بر سلول های بنیادی، بینایی … ادامه خواندن