آشنایی با هاشمیه متقیان معاوی دارنده ی اولین مدال طلای تاریخ پارادو و میدانی بانوان ایران در پارالمپیک

بانوی طلایی ایران در مسابقات پارا دو و میدانی المپیک توکیو معتقد است، خانواده اش از همان کودکی پشتوانه بسیار خوبی برای او بودند و نه تنها مثل خیلی از خانواده ها فرزند معلول شان را پنهان نکردند و نگفتند … ادامه خواندن