رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان.

جهانگردی و خبر گرفتن از احوال مردمان ساکن در نقاط دیگرِ دنیا، از دیرباز جزو علاقمندی های ایرانیان به حساب می آمده است. از ناصر خسرو قبادیانیِ قرن پنجم هجری بگیر که بدون هیچ امکاناتی و با پای پیاده و علیرغم وجود خطرات فراوان جلای وطن می کرد و از چین و ماچین برایمان خبر… ادامه خواندن رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان.