همایش آشنایی با برجسته نگار هوشمند همراه در استانهای یزد، خراسان رضوی، اردبیل و لرستان برگزار می شود

شرکت پکتوس در نظر دارد جهت آشنایی نابینایان با دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه این شرکت که جزو جدیدترین نمایشگرهای بریل در دنیا محسوب میشود، در 4 استان یزد، خراسان رضوی، اردبیل و لرستان همایش آشنایی با این دستگاه را برگزار کند. برجسته نگار هوشمند همراه به مثابه یک تبلت برای نابینایان با امکان خواندن… ادامه خواندن همایش آشنایی با برجسته نگار هوشمند همراه در استانهای یزد، خراسان رضوی، اردبیل و لرستان برگزار می شود