گزارشی از برگزاری همایش آشنایی با برجسته نگار هوشمند همراه در 5 استان کشور

شرکت پکتوس قصد دارد از این پس، کارگاه آموزشی و همایش آشنایی با دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه که جز جدیدترین نسل از نمایشگر های بریل در دنیا محسوب می شود را به تدریج در تمامی استان های کشور برگزار کند. در هفته ای که گذشت، همایش آشنایی با این دستگاه در 5 استان سیستان… ادامه خواندن گزارشی از برگزاری همایش آشنایی با برجسته نگار هوشمند همراه در 5 استان کشور