ایجاد کلاس هایی که در آن کودکان نابینا بتوانند یاد بگیرند و رشد کنند

نویسنده: Carol Castellano

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر:

طی سی سال گذشته، خانم کارول کَسیلانو، به عنوان یک شخص با نفوذ در سازمان ملی والدین دارای … ادامه خواندن