نکاتی در خصوص میزبانی نابینایان و کم بینایان از مهمان

نویسنده: مسعود طاهریان

مقدمه

تا حالا فکر کرده اید با وجود آسیب بینایی، چطور می توانید از پس یک مهمانی بر آیید؟ آیا شده است که وقتی دور تا دور تان را مهمان گرفته، از خودتان بپرسید شما که نابینا … ادامه خواندن