والدین نابینا و حکایتی به نام پوشک

نویسنده: فاطمه جوادیان : کارشناس نابینایان اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گیلان در شماره پیش، مهمان دوستانی شدیم که صاحب فرزند بودند. از آنها خواسته بودیم برایمان بگویند چگونه به فرزند خود شیر، دارو یا غذا می دادند. هرچه باشد، پدران و مادرانی که با ما صحبت می کنند، از افراد نابینا هستند و… ادامه خواندن والدین نابینا و حکایتی به نام پوشک