یادداشت: نقدی بر نمایش رادیویی معجزه ی عظیم، تولید شده به دست گروهی از نابینایان

نویسنده: امیر سپهری

منبع: نهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

اوایل اسفندماه سال گذشته بود که ایده ساخت یک نمایش رادیویی متناسب با ایام عزاداری محرم و برای پخش در دهه اول این ماه … ادامه خواندن