نتایج مسابقات قهرمانی کشور گلبال در دسته جات مختلف

هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور گلبال آقایان در سه دسته روز یکشنبه ششم مرداد در بابلسر به پایان رسید. در مسابقات دسته اول، هشت تیم در دو گروه ۴ تیمی به مصاف هم رفتند. در گروه نخست که تیمهای تهران، همدان، توابع تهران و قزوین حضور داشتند، دو تیم همدان و تهران به عنوان تیمهای… ادامه خواندن نتایج مسابقات قهرمانی کشور گلبال در دسته جات مختلف