همه چیز درباره ورزش کردن نابینایان

نویسنده: مسعود طاهریان

منبع: هفتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

دانلود پادکست

مقدمه

اگر ما افراد نابینا و کم بینا تحرک لازم را در زندگی خود نداشته  باشیم، به چاقی، مشکلات عروقی، انحراف ستون … ادامه خواندن