حجم اینترنت مصرفی استریم ویدیو و موسیقی چقدر است؟

سرویس های استریم، در حال کنار زدن روش سنتی دانلود محتواهای مختلف روی حافظه هستند؛ اما پرسش مهم، میزان دیتایی است که چنین سرویس هایی مصرف می کنند.

در دنیای امروزی، استریم محتوا در حال افزایش محبوبیت در میان کاربران … ادامه خواندن